Studentarbeten

Under träffarna inför både den här och konferensen i Falun 2015 så pratades det om att lyfta fram studentarbeten. Därför har vi avsatt tid för presentation av utvalda studentarbeten på fredag förmiddag.

Tanken är att det främst handlar om tredjeårs-studenter som håller på med, eller har skrivit klart, sitt examensarbete. De olika lärosätena uppmanas att ta med 1-3 studentarbeten som presenteras på konferensen. Detta kan antingen göras av studenterna själva, eller om de presenteras av lärare från respektive lärosäte. Det kommer också finnas utrymme för poster-utställning för de som vill visa upp i den här formen.

Varje presentation är tänkte att ta 10-15 minuter inklusive frågor.